Person i sykeseng. Foto.

Sammen med hovedsammenslutningene krevde FO utvidet yrkesskadeforsikring for våre medlemmer. Dette kravet er nå innfridd.

LES MER: FO krever utvidet forsikring for medlemmer som blir rammet av Covid-19

Koronasmitte og Covid-19 var ikke tidligere på listen over sykdommer som godkjennes som yrkessykdom og gir rett til yrkesskadeerstatning. Tirsdag varslet regjeringen av forskriften skulle endres. Les den nye forskriften nederst i saken. 

Endringen betyr at helsepersonell og ansatte som lett kan komme i kontakt med smittede personer nå får erstatning dersom de får varige skader av koronaviruset. De nye reglene vil ha tilbakevirkende kraft til 1. mars. FO er fornøyd med at endringen endelig er på plass.

– Våre medlemmer jobber innenfor helse-, omsorgs- og sosialsektoren, der tett kontakt med brukerne er nødvendig for å utføre oppgavene. Det skulle da bare mangle at de også var forsikret mot koronasmitte med tanke på den viktige jobben de gjør. Jeg er glad for at vi har blitt hørt av regjeringen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

LES OGSÅ HOS LO-ADVOKATENE: Kan covid-19 godkjennes som yrkessykdom?

LES MER: Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte - regjeringen.no

 

Dersom du blir smittet av Covid-19

  • Sørg for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist. Det er i tilfelle du skulle få varig skade. Ta vare på prøveresultater og journaler. Få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet opp mot Covid 19-pasienter eller brukere.  
  • Arbeidsgiver skal normalt melde fra til NAV om sykdommen siden det er en mulig yrkessykdom. Det er viktig og forvisse seg om at skaden blir meldt inn, og forhøre seg om hvilket forsikringsselskap arbeidsgiver har. Ta kontakt med din fylkesavdeling dersom du har spørsmål.

LES MER: Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.