Slik håndterer du vold og trusler på hjemmekontoret

FO har fått spørsmål om hva man skal gjøre dersom man blir utsatt for trusler mens man jobber hjemmefra. I situasjonen vi er i nå kan det skje at klienter/brukere kommer på hjemmekontoret til saksbehandler fordi man vet hvor saksbehandler bor. Vi har fått meldinger om medlemmer som har blitt utsatt for trusler, mens man sitter alene hjemme og arbeider.

Arbeidstilsynet har klarlagt at arbeidsmiljøloven gjelder i sin helhet selv om man arbeider på hjemmekontor.

Dette betyr at arbeidsgiver må sørge for informasjon, retningslinjer, oppfølging og veiledning. Det må være tydelig hva arbeidsgiver og arbeidstaker skal gjøre i situasjoner hvor en blir utsatt for vold og trusler på hjemmekontor. FO mener også at arbeidsgiver må være i tett dialog med sine ansatte på hjemmekontor, både for å ivareta dem og samtidig sjekke status på vold og trusselhendelser.

Dersom du sitter på hjemmekontor og blir utsatt for trusler og vold, må man avhengig av alvorlighetsgrad melde fra om dette til politi, og uansett melde det til arbeidsgiver.

Selv om det normalt skal utføres samme type arbeidsoppgaver som på arbeidsstedet mens man har hjemmekontor, så gjelder ikke dette fysiske møter med bruker. Disse må fortrinnsvis finne sted på digitale plattformer. Retningslinjer for dette må avklares med arbeidsgiver.

Dersom du har spørsmål så kan du ta kontakt med din tillitsvalgte.

Dette bør skje dersom du blir utsatt for trusler på hjemmekontor, som oppleves som skremmende:

  • Den ansatte må straks melde fra til nærmeste leder (arbeidsgiver) og også melde hendelsen i avvikssystemet. Slike hendelser er svært alvorlig.
  • Arbeidsgiver må følge opp arbeidstakeren.
  • Faren for vold og trusler må risikovurderes og tiltak avtales. Dette bør gjøres så raskt som mulig.
  • Arbeidsgiveren bør vurdere å ta kontakt med klienten/brukeren og be om at oppførselen opphører – vurdere politianmeldelse.
  • Utarbeide retningslinjer for hva arbeidsgiver og arbeidstaker skal gjøre i situasjoner hvor en blir utsatt for vold og trusler på hjemmekontor.