Dersom du er medlem av en annen fagforening, må du selv ta kontakt med denne foreningen hvis du ønsker å melde deg ut.