Dersom du er medlem av et annet fagforbund må du selv ta kontakt for å melde deg ut.