Mange av FOs medlemmer jobber i lederstillinger på ulike områder og på å ulike nivåer. Ledere kan opplever ofte å stå i et krysspress fra medarbeidere, tillitsvalgte, verneombud og andre ledere, og det er derfor viktig å ha god rolleforståelse.

Som fagorganisert i FO sørger våre tillitsvalgte for at:
• dine interesser ivaretas gjennom lønnsforhandlinger, omstillinger og i forbindelse med  eventuelle arbeidskonflikter.
• du blir omfattet av planer for lønns- og kompetanseutvikling.
• du kan ha et godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

FO ivaretar deg også i din rolle som leder. Fagforeningsmedlemskapet gir deg innsyn i prosesser som kan bidra til å gjøre deg til en bedre leder og våre tillitsvalgte bistår som sparringspartnere i prosesser der du må ta avgjørelser som du er i de er i tvil om er riktige.
 

Sjekk tilbudet til Modum Bad