Fontene er Norges eneste spesialtidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Som medlem i FO får du tilsendt Fontene ti ganger i året.

Fontene redigeres gjennom Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Synspunkter og holdninger som kommer fram, er derfor ikke nødvendigvis samsvarende med FOs politikk, men det sikrer uavhengig og kvalitetssikret journalistikk.

Annonsefrister og utgivelsesplan

Det er også mulig å abonnere på Fontene for dem som ikke er medlemmer i FO. Da er prisen 840 kroner per år.  Medlemmer i FO får tidsskriftet gratis tilsendt gjennom medlemskapet.