Har du lyst til å skrive en fagartikkel, lage en presentasjon til en konferanse, skrive et kapittel i en fagbok, eller har du noen andre faglige prosjekt du brenner for? Er du tillitsvalgt og vil øke din kompetanse som tillitsvalgt? Eller kanskje du vil du styrke FOs solidaritetsarbeid? 

FO har en rekke ulike stipendordninger, og på denne siden finner du mer informasjon om hvilke stipend FO tilbyr, og hvordan du går frem for å søke. 

  • Som medlem i FO kan du søke fagstipend til fagutvikling innenfor ditt yrke. Stipendet gis ikke til gjennomføring av etter-, videre-, eller masterutdanning.
  • Medlemmer i FO kan også søke om internasjonalt reisestipend. Det skal fremme solidaritetsarbeid og styrking av global forståelse. 
  • Som tillitsvalgt i FO kan du søke om tillitsvalgtstipend (tidligere Olav Knudsens minnestipend) - for å utvikle kunnskap om arbeidsliv og fagbevegelsen. 

Les mer om kriterier og frister i beskrivelsene under.

Som medlem i FO har du også tilgang til flere stipender i LO og andre organisasjoner. Følg med på FOs nettsider og i Fontene for annonsering.

Her er stipendene du kan søke: