Som medlem i FO får du tilsendt Fontene forskning gratis to ganger i året. I tillegg til forskningsartikler inneholder Fontene forskning debattartikler, bokanmeldelser og nytt om forskning.

Har du innspill fra egen forskning?

Redaksjonen tar gjerne imot tips om forskning som er relevant for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  Forskningsartiklene bedømmes anonymt av to uavhengige fagfeller med høy vitenskapelig kompetanse.

Du må ikke selv være utdannet innen disse profesjonene, men temaet må være relevant. Eksempler på relevante temaer er forskning innen sosialt arbeid, barnevern, personer med utviklingshemming, sosialpolitikk, velferdspolitikk, det sivile samfunn. 

Gå til Fontene forskning

Medlemmer av FO mottar Fontene forskning gratis som en del av medlemskapet. Ikke-medlemmer kan abonnere.