Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær
FRAVÆRSENDRING: Midlertidig bruk av egenmelding de første 16 dagene oppheves fra 1. juni

Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner regjeringen retten til utvidet egenmelding.

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag. Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.

LES MER: Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær