Regjeringen krever legeerklæring for omsorgspenger