Ber skolene balansere smittevern og pedagogikk

Tirsdag 7. april kom statsminister Erna Solberg med en ettertraktet nyhet. Skoler og barnehager åpner denne måneden. 20. april åpner landets barnehager og 27. april kan elever i 1.-4. klasse returnere til skolebenken. Fellesorganisasjonen (FO) er glade, men ber skolene ha ekstra fokus på smittevern og barna med de største utfordringene. 

– Dette er bra for dem som har hatt det vanskelig den siste tiden. De som har det vanskeligst får det verre i kriser. Vi skal også huske de som enda ikke kommer tilbake. Mange vil nok velge å holde barna sine hjemme av frykt for smitte og andre blir hjemme på grunn av store omsorgsbehov. De må også følges opp fremover, sier FO-leder Mimmi Kvisvik og legger til. 

– Vi er kjent med at barnelegeforeningen skal vurdere særskilt situasjonen og smitterisiko for barn med ulike fysisk krevende diagnoser. De barna som vurderes svært utsatt for smitte må gis et alternativt tilpasset pedagogisk tilbud.  

LES OGSÅ: Ber regjeringen prioritere barn med særskilte behov
 

Opplæring og smittevern 

Regjeringens ekspertgruppe avga sin rapport 3. april. I rapporten ber de Helsedirektoratet endre praksis med at barn i hovedsak følges opp digitalt og mener at oppfølging bør gjøres ved fysisk møte under krav til smittevern De ber barnehager og skoler om tettere samarbeid med barnevernet og helsetjenester for å identifisere og følge opp barn med behov for helhetlige tjenester som supplement til opplæring. .  

LES MER: Ekspertgruppens rapport 


Ber om veileder i forbindelse med gjenåpning 

Selv om rapporten støtter gjenåpning av skolene peker den på behovet for konkrete smittevernråd. Ekspertgruppen etterspør en nasjonal veileder til skoler og barnehager. FO har allerede gitt innspill til hvilke tiltak forbundet forventer å se i veilederen 

– Vi må stole på helsemyndighetene når de sier at det er trygt å sende barna tilbake på skolen. Vår jobb er også å stå opp for tryggheten til de ansatte og forsvarlige rammebetingelser for gjenåpning , understreker FO-lederen. 

I FOs innspill til veilederen ber forbundet blant annet om nulltoleranse for sykdomstegn, egne rutiner for levering og henting, og hvordan håndtere eventuelle smitteutbrudd.  

– Vi må sikre at alle har god opplæring i smittevern, nok utstyr og gode rutiner for renhold, sier Kvisvik. 

LES MER: FOs innspill til veileder ved gjenåpning av barnehager og skoler/SFO (PDF, 68KB)