FO med innspill om besøksforbud og sosial isolering


FO har sendt høringsinnspill på besøksforbud og sosial isolering til Helsedirektoratet

Her er punktene som direktoratet vurderer på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet :

  • Etiske sider ved et besøksforbud i helseinstitusjoner med særlig oppmerksomhet på muligheten for alvorlig syke mennesker til å møte sine nærmeste, og hvordan det legges til rette for økt besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.
  • Mulige tiltak som kan bidra til økt aktivisering og avlastning for mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som er særlig påvirket av anbefalingene om sosial isolering.

Les FOs innspill her