Gruppen består av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, IMDi, Politidirektoratet, NAV, Sekretariatet for konfliktrådet og Bufdir som leder gruppen. Gruppen skal følge med på hvordan tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-pandemien fungerer og foreslå tiltak for å bedre tilbudet.

Gruppen er blant annet bedt om å gi en statusrapport hver 14. dag til barne- og familieministeren om hvordan gruppen sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien. Første statusrapport skal leveres 20. april 2020.

Les FOs innspill her. (PDF, 140KB)