I vårt høringssvar har vi bedt om at prosedyrene knyttet til søknadsprosess og rapportering gjøres så enkel som mulig. At det blir mulig å gjøre nødvendige tilpasninger i det omsøkte tiltaket etter tildeling, uten omfattende byråkratisk prosess, og at opplysning om tildeling gjøres lett tilgjengelig på NAVs hjemmeside.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 23KB)