For å få det til foreslår kunnskapsdepartementet derfor midlertidige forskriftsregler som gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å gjøre nødvendige tilpasninger i den situasjonen vi nå er i. Departementet vil på bakgrunn av denne høringen også fremme en lovproposisjon for Stortinget, slik at tilpasningene i de ovennevnte midlertidige forskriftene kan fastsettes i eller med hjemmel i barnehageloven og opplæringsloven.

Les høringssvaret her. (PDF, 77KB)