Mimmi Kvisvik er leder av FO
KREVER MER: FOs leder krever flere tiltak som sikrer de mest sårbare gruppene

Fellesorganisasjonen ber Helsedirektoratet prioritere helse- og omsorgstjenester rettet mot utviklingshemmede og andre sårbare grupper. 

- Jeg er glad for at Regjeringen tar situasjonen på alvor og at FO blir invitert inn til å dele våre analyser og anbefalinger knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester. Nå må vi alle dra i samme retning, sier Mimmi Kvisvik om møtet. 

FO støtter drastiske tiltak for å begrense smitte og forebygge sykdom, og har selv gjort smitteverntiltak i egen organisasjon. 
 
LES MER: FO tar grep for å hindre koronasmitte
 

Jobber med utsatte grupper 

Forbundets medlemmer jobber med sårbare og utsatte grupper. For disse gruppene kan koronaviruset utgjøre en stor fare. Samtidig påvirker smitteverntiltak dem mer enn andre. Det er dette perspektivet FO savner. 

Alle opplever nå at hverdagen endres over natten. For en del mennesker er dette svært utfordrende, og det vil for en del føre til økt uro og utagering. Det vil for noen kreve ekstra bemanning. Ekstra utfordrende blir det å finne annet kjent personell. For å gi god smittevernopplæring til alle trenger vi også alternativ og supplerende kommunikasjon, såkalt ASK, som bildekort og video. 

- Utviklingshemmede er ekstra sårbare og har ofte utfordringer som krever forutsigbarhet, kjent personell og folk rundt dem som kan tilrettelegge kommunikasjonen. Det vi ser er at de møter mange vikarer med varierende kompetanse og lite kunnskap om smittevern, slik kan vi ikke ha det. Disse tjenestene må få hjelp fra kommunens smittevernansvarlige, sier Kvisvik.  
 

Må prioritere barnevern 

Den kommunale barnevernstjenesten sliter med bemanning på grunn av karantenebestemmelsene. Derfor bør myndighetene vurdere å omdisponere sosialpedagogisk personell fra skoler og barnehager som nå er stengt.  

Ikke minst må regjeringen følge Oslos eksempel og definere barnevernsansatte som kritisk personell, slik at de har krav på barnehageplass eller dagtilbud for sine barn. 

Les FOs anbefalinger til Helsedirektoratet her (PDF, 84KB)
 

Aktuelt fra Fontene:

Her er professorens råd til deg som jobber med psykisk utviklingshemmede i krisetid
Vernepleier om koronakrisen: – Det er kritisk for beboerne som er avhengig av rutiner