BOKLANSERING: Tre stolte profesjonsledere på boklansering 6. november på Litteraturhuset. Fra venstre: Marit Isaksen, Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad.
BOKLANSERING: Tre stolte profesjonsledere på boklansering 6. november på Litteraturhuset. Fra venstre: Marit Isaksen, Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad.

"Grønt sosialt arbeid - grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis" er tittelen på boka gitt ut av Fagbokforlaget. Her har en rekke forskere og fagfolk skrevet om sine perspektiver og arbeidsmetoder knyttet til grønt sosialt arbeid. Dette er en antologi som vil inspirere til arbeidsmetoder og motivere sosialarbeidere til å ta del i det grønne skiftet. Trykk på bildet av boka for å se utdrag. 

Grønt sosialt arbeid antologi

Trykk her for å lese mer eller kjøpe boka hos Fagbokforlaget.

Her kan du også se hva forfatterne selv sier om sine kapitler: 

 

Hva innebærer grønt sosialt arbeid i praksis?

  • Det kan være å drive eller arbeide på en institusjon som har grønne standarder, eller der en del av arbeidet er nærkontakt med natur og dyr, og læring om natur- og miljøvern.
  • Det kan være å jobbe – og argumentere sosialfaglig – for gode fysiske lokalmiljø som vil sørge for bedre levestandard for menneskene som bor der.
  • Det kan være å hjelpe et lokalsamfunn med å bygges opp igjen etter en naturkatastrofe.
  • Det kan handle om å arbeide mot oljeboring i Lofoten fordi man tror det ha negative konsekvenser for fisket, og dermed føre til arbeidsledighet for fiskere.
  • Det kan handle om at man arbeider politisk og argumenter sosialfaglig mot planer om å legge en elv i rør, noe som vil påvirke reindriften i området – og dermed føre til at mange taper livsgrunnlaget sitt (Alta-utbyggingen på 70-tallet).
  • Det kan handle om å arbeide for sosialt rettferdige grønne avgifter eller innstramninger. For eksempel påpeke at kommunens grønne avgifter rammer skjevt, og at de som er fattigst får størst utfordringer i å kunne delta i samfunnet.

Når FO snakker om grønt sosialt arbeid så bruker vi det som en samlebetegnelse for sosialt arbeid som retter seg mot klima og miljø, eller som tar inn over seg sosialfaglige aspekt ved klima og miljøutfordringer. Dette kan handle om sosialt arbeid på ulike nivå, fra mikro- til makronivå, men der Bronfenbrenner tar utgangspunkt i ulike sosiale system, så inkorporerer grønt sosialt arbeid også de fysiske omgivelsene, miljøet og naturen mennesket lever i. Grønt sosialt arbeid definerer altså også det fysiske miljøet som viktig for individet, ikke bare det sosiale miljøet. 

Grønt sosialt arbeidets verdisystem handler om likestilling, sosial inkludering, rettferdig fordeling av ressurser, plikten til ikke å ødelegge ressurser slik at disse kan bevares og opprettholdes for fremtidige generasjoner av mennesker, dyr og planter, og er en rettighetsbasert tilnærming som møter menneskenes behov for å leve og utvikle sine muligheter - på en etisk og bærekraftig måte.