Videre skal FO fremme medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og være ledende på helse- og sosialpolitikk, yrkesetikk og profesjonsfag.

FO skal:

  • Arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • Arbeide for en stadig utvikling av profesjonsfagene og utdanningene
  • Være pådriver i helse- og sosialpolitikk
  • Arbeide for å fremme medlemmenes faglige og etiske standard
  • Arbeide for et solidarisk samfunn, hvor grunnpilarene er likeverd, trygghet og alles rett til utdanning og arbeid
  • Kjempe for likestilling mellom kjønnene
  • Bekjempe diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse på grunn av alder, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger
  • Fremme samarbeid mellom kolleger og organisasjoner på det helse- og sosialfaglige feltet i inn- og utland
  • Arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig