Medlemmene våre utgjør hjertet i velferdsstaten. De har ekspertkompetanse innenfor blant annet pleie- og omsorg, barnevern, rus og psykiatri, Nav og skole. Uten sosialarbeidere vil helsemessige og sosiale belastninger ramme flere og hardere. De står opp for tryggheten til dem som trenger det.

Flertallet av medlemmene våre jobber i kommunal og statlig sektor. Likevel organiserer FO stadig flere sosialarbeidere i private velferdstjenester og frivillige organisasjoner. Vi står opp for dem, som står opp for andre.

FO har et bredt nettverk av tillitsvalgte, brukerorganisasjoner og talspersoner som kan uttale seg om tilstanden og behovene i velferdsstaten.


Kontakt:

Charles

Presseansvarlig
Daniel Charles Hextall
Tlf: 46454451 e-post charles@fo.no

Last ned pressebilder her
Dette er FOs politiske ledelse
Visuell profil og logo

Våre pressemeldinger