Medlemmene våre utgjør hjertet i velferdsstaten. Uten sosialarbeidere vil helsemessige og sosiale belastninger ramme langt flere og hardere. De står opp for tryggheten til dem som trenger det aller mest.

Sosialarbeiderne i FO har utdanning som enten barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. De har en unik kompetanse og erfaring knyttet til blant annet fattigdom, pleie- og omsorg, barnevern, Nav, rus og psykiatri, oppvekst og skole.

FO står opp for dem, som står opp for andre.

Flertallet av medlemmene våre jobber i kommunal og statlig sektor, men vi organiserer stadig flere sosialarbeidere i private og frivillige velferdstjenester. Vi har et nettverk av talspersoner, tillitsvalgte og fageksperter som gjerne uttaler seg om tilstanden til og behovene i velferdsstaten. Ta kontakt med pressekontaktene våre for mer informasjon.

Her finner du pressebilder til fri bruk
Dette er FOs politiske ledelse
Her finner du FOs visuell profil og logo


Kontakt:

Charles

Presseansvarlig
Daniel Charles Hextall
Tlf: 46454451 | e-post: charles@fo.no

Standardbilde

Pressekontakt
Anders Blixhavn (i permisjon)
Tlf: 408 64 140 | e-post: anders.blixhavn@fo.no