Ber om at pensjonister i flere sektorer kan jobbe uten å tape pensjon

I forrige uke ble det bestemt at pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon.

Både hovedsammenslutningeene og KS har nå skrevet brev til Arbeids- og sosialdepartementet der de ber om av ordningen utvides til også å gjelde andre sektorer.

Les brevet fra LO, YS, Unio og akedemikerne her: Endrede pensjonsbestemmelser i forbindelse med korona-pandemien (COVID 19) – omfang av samfunnskritiske oppgaver (PDF, 367KB)

Les brevet fra KS her: Endrede pensjonsbestemmelser i forbindelse med korona-pandemien (COVID 19) – omfang av tiltaket (PDF, 111KB)

– Vi ser at det er behov for at dette regelverket gjøres gjeldende for andre oppgaver enn de som er omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Særlig på helse- og sosialområdet er det flere tjenester hvor det vil være behov for å benytte pensjonister, f.eks. innenfor barnevern og Nav, sier FO-leder, Mimmi Kvisvik.

FO håper nå at regjeringen lytter til innspillene og gjør endringer slik at flere pensjonister kan bidra i dugnaden mot koronapandemien.

Les mer pensjonsreglene på fo.no/korona: Her finner du avtaler og uttalelser om pensjon i forbindelse med koronakrisen