FO og Fagforbundet: Krever at Nav-ansatte i førstelinjen blir definert som «samfunnskritisk funksjon»
Faksimile Dagsavisen

Nav-ansatte opplever et enormt arbeidspress som følge av alle permitteringene i kjølvannet av koronakrisen. FO og Fagforbundet krever nå at NAV blir definert som samfunnskritisk funksjon, slik at ansatte får tilbud om barnehage- og skoleplass.

FO har også sendt et brev om saken til Arbeids- og sosialdepartementet. Les brevet her. (PDF, 124KB)

– Den primære oppgaven for Nav-kontorene er nå å sikre at alle har en basisinntekt. Da er det utrolig viktig at vi ser og skjønner det enorme kjøret Nav-kontorene har, sier Mimmi Kvisvik til Dagsavisen.

Les saken i Dagsavisen: Krever at Nav-ansatte i førstelinjen blir definert som «samfunnskritisk funksjon»

NAV