I dag kom andre del av Regjeringens krisepakke. Flere av tiltakene har betydning for velferdstjenestene.

– Vi er i en ekstraordinær krise, da skulle det bare mangle at det kommer tiltak. For FO er det spesielt viktig at disse tiltakene sikrer at de mest utsatte gruppene får tjenestene de har behov for. Derfor er det viktig at Nav, kommunene og helsevesenet får økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til å bekjempe og begrense de samfunnsmessige skadevirkningene av koronaviruset, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Flere har reagert på at et flertall på Stortinget stemte for at selskaper som mottar krisestøtte skal kunne dele ut utbytte. Finansminister Jan Tore Sanner forventer at banker og bedrifter viser moderasjon når de beslutter om det skal betales utbytte av krisemidlene.

– Dette er midler vi kunne brukt på å bedre tilbudet til rusavhengige som nå kastes på gaten, tilsyn i barnevernsinstitusjoner som nå er avlyst eller på å styrke Nav hvor vi vet det er stort trykk om dagen, sier Kvisvik.

I tillegg blir det tatt flere grep for å sikre offentlige velferdstjenester og ytelser.

SE OGSÅ LO.NO: Viktige og nødvendige tiltak, men flere løsninger må på plass raskt

Disse fem grepene er FO spesielt fornøyd med: 

  • Nav, kommuner og helsevesenet får økonomisk kompensasjon for ekstrakostnader som følge av pandemien. 
  • Forskyvningen av bostøtten som gir midlertidig inntektsøkning skal ikke gå til fradrag i bostøtten. Med andre ord skal ikke dem som mottar bostøtte straffes for tekniske forskyvninger. 
  • Barn som har det vanskelig hjemme skal sikres hjelp og oppfølging, enten gjennom barnevern, skole eller krisesenter. 
  • Studenter som mister inntekten sin som følge av pandemien skal sikres gjennom midlertidige ordninger fra Lånekassen. 
  • Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosent i to måneder for å bidra til å forhindre at folk blir permittert i privat sektor. 

LES OGSÅ: Krisepakken: Ikke flertall på Stortinget for å begrense utbytte for selskaper som får støtte under krisa