FO-studentenes leder er kritisk regjeringens «redningspakke»

– Det er bra at regjeringen kommer studentene til unnsetning, men noen av endringene i forslaget er feil medisin, sier FO-studentens leder, Iris Jansdottir Nordberg.

Hun mener dagens forslag gjør at for mange studenter faller utenfor ordningen. 

– Det er flere forhold som får oss til å reagere, sier Nordberg.    

– Vi er kritiske til at arbeidende studenter ikke får dagpenger så lenge de mottar studiestøtte. De fleste er avhengig av studiestøtten i tillegg til inntekten fra deltids- eller sommerjobben, forklarer Nordberg. 

– Nå tilbys studentene i et lite tilleggslån som erstatning for dagpenger. Våre rettigheter som arbeidstakere svekkes av at vi under utdanning. Det er urimelig. Hadde regjeringen kommet studentene i møte på dagpengekravet kunne Lånekassen administrert dagpengeordningen for studenter for å avlaste NAV.

– En annen svakhet er kravet om dokumentasjon av inntekter gjennom vaktlister. Flere studenter går på 0-prosentkontrakter eller er ringevikarer og det blir i praksis umulig for mange å møte dette kravet for å få koronastøtte. I tillegg er det ikke alle som har en jobb å bli permittert fra selv om inntektsbehovet er det samme. 

– Mange utenlandske studenter har ikke rett på studiestøtte eller andre statlige og kommunale ytelser. Utenlandske studenter er særlig sårbare og bør ivaretas bedre.

Selv om det er ting å ta fatt i, er det noen gode tiltak i forslaget fra regjeringen.

– Vi synes det er positivt at helse- og sosialfagsstudenter som bidrar under krisen kan jobbe uten å miste stipendet sitt. Dette er et godt og viktig tiltak for å få mobilisert nok personell under korona-krisen. 

– Det er også gunstig at studenter som har benyttet den utvidede søknadsfristen kan trekke søknaden sin hvis det er mer gunstig for dem å få dagpenger. 

– Regjeringen foreslår noen gode tiltak for landets studenter, men vi mener de fleste ordningene er for svake, sier FO-Studentenes leder. 

FO-studentene har sendt sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Les hele innspillet her (PDF, 67KB)