FO tar grep for å hindre koronasmitte. Her er forbundets retningslinjer.


Koronaviruset sprer seg raskt og det registreres daglig nye tilfeller av smittede personer i Norge. Det er helsemyndighetenes intensjon at smittespredningen i befolkningen skal utvikle seg så langsomt som mulig, og dette må vi i FO bidra til.

– Vår inngang må være at vi ikke belaster tjenestene og unngår å utsette brukere for smittefare, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les også: FO stenger kontoret og avlyser møter: – Vi må unngå å utsette brukere for smittefare

Avlyser alle arrangementer

 

Følgende retningslinjer gjelder for alle ledd i organisasjonen:

 • For de kommende åtte uker avlyses alle større møter og arrangementer.
 • Møtevirksomhet som innebærer reise med kollektiv transport, avlyses.
 • FOs medlemmer jobber med utsatte pasient og brukergrupper og det skal ikke avholdes møter i FO regi som øker smittefaren.
 • Møter som kan avholdes som videomøter og lignende, skal organiseres på denne måten.  
 • De som har forkjølelseslignende symptomer skal holde seg hjemme.
 • De som kan utføre sitt arbeid hjemmefra uten vesentlig ulempe gis anledning til dette.

Dette betyr at følgende arrangementer avlyses:

 • Årsmøtene i fylkene
 • Sosialarbeiderdagen 17. mars
 • Kriminalpolitisk konferanse, inkludert seminar for FO-medlemmer i kriminalomsorgen 25.-27.mars.
 • Profesjonsrådsmøter
 • Landsstyremøtet 31.3 – 2.4 

De som ikke har gjennomført årsmøter, får tre måneders utsettelse på dette.  Forbundet vil vurdere alternative møteformer for alle planlagte arrangementer og kommer tilbake med informasjon om alternativer.

På fo.no har vi samlet nyttig informasjon om koronaviruset: fo.no/korona

Vedrørende aktiviteter knyttet til forhandlinger kommer vi tilbake med informasjon om hvordan vi skal forholde oss til dette.

Situasjonen knyttet til koronaviruset endrer seg raskt. Vi følger utviklingen nøye, og vil informere om det blir endringer i retningslinjene man skal forholde seg til.

Vi viser ellers til oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Har du andre spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgte eller fylkesavdeling.