Koronakommisjonen: Barn og unge bærer en for stor byrde under pandemien

Tirsdag la Koronakommisjonen, ved kommisjonens leder Stener Kvinnsland, fram sin rapport om myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Rapporten inneholder blant annet 17 hovedbudskap og 200 anbefalinger.

Kommisjonen vurderer myndighetenes håndtering av pandemien samlet sett som god, samtidig avdekkes det store mangler på mange områder.  I følge rapporten kan mye av grunnen til at det har gått så bra, tilskrives andre forhold enn myndighetenes innsats.

På pressekonferansen og overrekkelsen trakk utvalgsleder fram flere forhold som har betydning for at det har gått så bra:

  • Den norske velferdsmodellen
  • Bosettingsmønsteret i Norge
  • Befolkningens tillit til myndigheten
  • Et godt utbygd helsevesen tilgjengelig for alle

Les hele rapporten her: Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Mimmi Kvisvik

– Jeg er glad for at rapporten er såpass grundig og tydelig på at barn og unge og mennesker i sårbare situasjoner, bærer en stor byrde under pandemien. For disse kan konsekvensene bli veldig store, sier Mimmi Kvisvik.

Bekymring knyttet til disse gruppene er noe FO har vært opptatt av siden nedstegningen startet.

– Dette har vi påpekt både i møte med kommisjonen og gjennom innspill blant annet til koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge, sier hun.

Pandemien rammer skjevt

– Vi er også glad for at det påpekes så sterkt at pandemien rammer skjevt og at det særlig har gått utover de som har det vanskeligst fra før. FO har vært kritiske til at helsefokuset gjennom hele pandemien har fått for stor plass og at den sosiale dimensjonen knyttet til konsekvenser av smitte utbrudd og nedstegning har hatt for lite fokus. Dette har rammet de som har det vanskeligst fra før og bidratt til økte forskjeller Norge, sier Kvisvik.

Kommisjonen slår fast i det siste budskapet at det er for tidlig å konkludere om de langsiktige konsekvensene av pandemien. Samtidig mener FO at den er så tydelig på svakheter som allerede nå krever tiltak.

– Vi må bruke kunnskapen fra kommisjonen i planleggingen av samfunnet videre og i politiske prioriteringer.  Kommisjonen slår fast at det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern i Norge. Under pandemien har regjeringen stilt store krav til kommunene – både i smittearbeid, men også i å opprettholde tilbud til utsatte grupper.
Det må vi ta oss med framover og vi må ikke minst sørge for at kommunen nå settes i stand til å ta dette ansvaret, sier Kvisvik.

FO vil nå gå grundig gjennom rapporten og gi et formelt høringssvar.

LES OGSÅ: FOs anbefalinger til Koronakommisjonen

Les hele rapporten her: Myndighetenes håndtering av koronapandemien