LO krever høyere tillegg i kommunesektoren


FO og LO Kommune krever at alle ansatte som har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og lørdag og søndagsarbeid på grunn av koronaepidemien, får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på kr 50,-, og et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,-.

– Dette gir en mer rettferdig ordning som inkluderer alle, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Disse kravene gjelder alle FOs medlemmer som jobber i kommunal sektor.

Skal ivareta kompensasjon for deltidsansatte

Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig å sikre at deltidsansatte får en kompensasjon. De fleste ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene jobber deltid og stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger. Tilleggene gjelder også ekstravakter, heter det i kravet.  Tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte måtte ha fra før av tillegg.

LO Kommune har fremmet kravet overfor KS, men vil også fremme liknende krav overfor Virke, NHO, PBL og FUS.  Tilsvarende krav er stilt av Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i Oslo kommune. Det er også stilt krav om økte ubekvemstillegg overfor områdene i Spekter der vi har avtale med om overtid og forskjøvet arbeidstid.

Krever engangsbeløp på 1000 kroner i tillegg pr. vakt

LO Kommune krever at ansatte som på grunn av koronaepidemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad ha ett engangsbeløp på kr. 1000,- for hver vakt utover de tre første vaktene.

Ansatte som går beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet, og har fått en økt belastning på grunn av koronaepidemien, skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalens §4.3.2 gjelder når det gjelder betaling på utrykning.

Kravet gjelder fra og med 18.03.2020