Møte om praktisering av trygdeforordningen
NAV-DISKUSJON: Torbjørn Røe Isaksen, Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik diskuterte veien videre for Nav

6. mai ba FO om møte med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med den såkalte trygderettskandalen for å sikre at problemstillinger i førstelinjen og internt i Nav blir fulgt opp. Torsdag 25. juni møtte FO ministeren i departementets lokaler. 

– Det er bra vi endelig fikk på plass dette møtet. I utgangspunktet ba vi om et møte om oppfølgingen av trygderettskandalen, men den høye arbeidsledigheten etter Covid 19-utbruddet og måten Nav har håndtert dette ble også diskutert, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik om møtet. 

LES MER: FOs innspill til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (PDF, 29KB)

Innspill fra de ansatte 

I møtet med ministeren var det særlig tre tema som opptok FO. Organiseringen av Nav, riktig kompetanse og helhetlige tjenester. Hanne Glemmestad, FOs profesjonsrådsleder for sosionomer, mener møtet var konstruktivt. 

– Jeg fikk inntrykk av at ministeren  hørte på hva vi hadde å si. Vi fikk frem at vi mener ansatte bør ha sosialfaglig kompetanse i møte med dem som trenger Nav, og at samarbeidet må bli bedre internt i Nav. Vi kommer til å følge dette opp fremover, sier Glemmestad. 

FO understreket også behovet for å styrke partnerskapet i Nav. 

– Vi må sikre at Nav har en god lokal forankring både organisatorisk og politisk. Vi må vurdere å myndiggjøre Nav-kontorene og gi dem større autonomi og beslutningsmyndighet. Særlig innenfor fagområder som dreier seg om oppfølging mot arbeid og aktivitet, sier Glemmestad.

Organisering og kompetanse 

Forbundet ba om en helhetlig gjennomgang av Nav hvor  organisering, arbeidsformer, tilgjengelighet og samhandling blir vurdert. Forbundslederen mener en gjennomgang kan hindre at trygderettskandalen gjentar seg. 

– Nav oppleves i dag som en svært kompleks og til dels utilgjengelig organisasjon som er vanskelig å forstå. Dette gjelder både for ansatte, brukere og samarbeidspartnere. Denne kompleksiteten øker risikoen for feil og svikt i tjenestene. FO har tatt til orde for at man må undersøke hvordan Nav jobber slik at vi kan forebygge for nye trygdeskandaler, sier Kvisvik.  

Samtidig peker forbundslederen på behovet for at ansatte har sosialfaglig kompetanse. 

– Nav må gå igjennom egen sammensetting og rekruttering av riktig kompetanse. Nav har en svært liten treffsikker praksis hvor nærmest alle med høyere utdanning kan jobbe i Nav. Komplekse og krevende oppgaver innen lovanvendelse, skjønnsutøvelse og relasjonelt oppfølgingsarbeid krever spesialisert kompetanse. Det virker som om statsråden forstod dette, sier forbundslederen.