Ny boliglånsrente og forskudd på dagpenger: Slik kan LOfavør gi deg økonomisk trygghet i en vanskelig tid


Vår samarbeidspartner SpareBank 1 har dyktige rådgivere med god kjennskap til LOfavør som kan bidra til trygghet i privatøkonomien, og finne frem til gode alternativer for medlemmene. Gjennom LOfavør gjør bankene nå flere tiltak som bidrar til å trygge privatøkonomien.

Nye LOfavør-priser på boliglån

LOfavør har avtale med SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN, som tilbyr sine beste renter til deg som er medlem av et LO-forbund. På bakgrunn av korona-krisen setter bankene ned boliglånsrentene.  For SpareBank 1 Østlandet vil nye rentesatser gjelde fra 25. mars for nye lån, og eksisterende lån justeres ned fra 6. april. Hos SpareBank 1 SMN vil nye rentesatser gjelde fra 26. mars, og eksisterende lån endres fra 5. april. Du vil få melding fra banken din om ny rente.

Her er oversikt over beste pris på lofavor.no nå:

LOfavør Førstehjemslån
Nominell rente fra 1,60 %
(Eff. rente 1,68 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 445.226,  totalt kr 2.445.226.)

LOfavør Boliglån Ung
Nominell rente fra 1,70 %
(Eff. rente 1,78 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 473.708, totalt kr 2.473.708.)

LOfavør Boliglån
Lån innenfor 75 % av boligverdi, nominell rente fra 1,80 %
(Eff. rente 1,88 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 502.392, totalt kr 2.502.392.)
Lån innenfor 50 % av boligverdi, nomienell rente fra 1,70 %
(Eff. rente 1,78 %, 2 mill. o/25 år, kostn. kr 473.708,  totalt kr 2.473.708.)

Du finner mer informasjon her.

Øvrige SpareBank 1-banker tilbyr også LOfavør Boliglån og har også varslet at boliglånsrentene settes ned som følge av koronakrisen. Ny rente og endringstidspunkt vil variere mellom de selvstendige SpareBank 1-bankene.

Avdragsfrihet på lån

SpareBank 1-bankene er innstilt på å gjøre det enklere å få avdragsfrihet på lån, for de som nå er i en krevende situasjon som følge av korona-krisen. Medlemmer som er berørt av koronasituasjonen slik at det blir vanskelig å betale kredittkortregning fra LOfavør Mastercard, kan tilbys betalingsfri måned eller nedbetalingsplan avhengig av betalingssituasjon. Medlemmene som har behov for dette, må ta kontakt med din SpareBank 1-bank.

Forskudd på dagpenger

Koronasituasjonen har ført til økt ventetid på behandling av søknader og utbetalinger av dagpenger fra NAV. Dette kan føre til en krevende økonomisk situasjon for mange. For å hjelpe deg som er rammet av permittering i en vanskelig tid, tilbyr nå både SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet samt flere andre SpareBank 1-banker, forskuttering av dagpenger for medlemmer som er hardt rammet av krisen. Lånet er et kortsiktig forskudd på dagpenger fra NAV og skal bidra til å dekke utgiftene dine til det aller nødvendigste. Du må være kunde og ha lønnsinngang i banken fra før for å få lånet.

  • Lån inntil 25 000 kr avhengig av SpareBank 1-bank
  • Det er ingen etableringsgebyr  eller andre gebyrer på dagpengelån.
  • For å søke om dagpengelån må du levere dokumentasjon på at du venter på utbetaling av dagpenger hos NAV.
  • I tillegg må du levere kontaktinformasjon til arbeidsgiver hvor du er permittert.
  • Lånet skal tilbakebetales når du mottar dagpenger fra NAV.
  • Rente på dagpengelån: 3,0 %.
  • Priseksempel:  Nom. rente 3,00 %. Eff. rente 3,00 %, 10.000 kroner o/30 dager. Kostnad 25 kroner, totalt 10.025 kroner

Du kan lese mer om tilbud og vilkår for dagpengelån her:

Forskuttering av dagpenger fra SpareBank 1 SMN
Forskuttering av dagpenger fra SpareBank 1 Østlandet

Ta kontakt med banken

Vi oppfordrer medlemmer som eventuelt skulle få betalingsutfordringer som følge av situasjonen, til å ta kontakt med sin SpareBank 1-bank så tidlig som mulig. SpareBank 1-bankene er innstilt på, innenfor de rammene de rår over, å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. For å begrense omfanget av pandemien, ber vi om at dere bruker telefon eller bankens digitale kontaktpunkter.

Du kan lese mer om de tiltakene som er satt i gang for å gi deg økonomisk trygghet i en vanskelig tid her: Økonomiske bekymringer?