Bufdir har kommet med en veileder for prioriterte arbeidsoppgaver i det kommunale barnevernet. Her er hva du trenger å vite

I forbindelse med COVID-19-utbruddet har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottat flere spørsmål om hvordan barnevernstjenesten skal prioritere sine oppgaver. For å svare på disse er det nå sendt brev til fylkesmannembetet og kommunene.

LES HELE: Bufdirs brev om barneverntjenestens prioriterte oppgaver

Brevet inneholder blant annet:

Barnevernet bes om å foreta og dokumentere risikovurderinger:

  • Prioritere høryrisikosakene, tvangsvedtak, akutthenvendelser, effektuering av akuttvedtak og følge opp plasseringer utenfor hjemmet.
  • Skjerpet oppmerksomhet mot vurdering av slekt og nettverksplasseringer.
     

Kommuner bør ikke sette retningslinjer som skjærer av all fysisk kontakt:

  • Samvær og hjemmebesøk bør gjennomføres så langt det lar seg gjøre.
  • Bruk digitale løsninger som telefon og internett med mindre fylkesmannen har fastsatt annet.

Regler for frister gjelder som normalt, men Bufdir legger til grunn at ingen kommuner vil bli ilagt bøter på grunn av fristoverskridelser som følge av situasjonen som har oppstått.