Slik er reglene dersom du med med offentlig tjenestepensjon blir permittert


 
Permittering og medlemskap i offentlig tjenestepensjon

Under følger noen hovedpunkter:

 1. En permittering likestilles som permisjon uten lønn hva gjelder konsekvenser for medlemskapet i offentlig tjenestepensjon.
 2. Permittering med varighet på under én måned skal ikke føre til utmelding av pensjonsordningen.
 3. Permittering over én måned får følgende konsekvenser:
 • Den ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen
 • Den ansatte vil være risikodekket i inntil to år ved uførhet og dør
 • Et permittert medlem som blir utmeldt har rett til å betale frivillig medlemskap i inntil to år. Dette betyr at vedkommende kan betale for å få opprettholdt medlemskapet i pensjonsordningen i perioden vedkommende er permittert. Informasjon om dette vil man få i pensjonsbeviset som utstedes ved utmelding av pensjonsordningen.

 

AFP og permittering

Permittering kan gi rett til AFP. For den som blir permittert gjelder følgende ved AFP:

 • Ved permittering regnes man fortsatt som ansatt/tilsatt hos den virksomheten som har permittert vedkommende, dette selv om man meldes ut av pensjonsordningen.
 • Den permitterte har derfor rett til folketrygdberegnet AFP, såfremt øvrige vilkår er oppfylt.
 • Husk særlig på her at den permitterte må være 62 år, og fratre en minst 20% stilling
 • Kravet om 3 års sammenhengende tjeneste anses oppfylt ved permittering fordi man fremdeles er tilsatt
 • Hvis man har blitt permittert før 62 år,  kan man likevel har rett til folketrygdberegnet AFP hvis permitteringen varer til 62 år.
 • Varer permitteringen over én måned har den permitterte ikke krav på tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år.

Spørsmål? Slik kontakter du FO om koronakrisen