Arbeidsgivere vil endre ferieloven, blir stanset av EØS

Arbeidsgiverorganisasjoner ønsket å utsette fristen for underretning om fastsettelse av ferie, tiden for hovedferie og hovedferiens lengde. Det er også foreslått endringer som gir arbeidsgivere mulighet til å pålegge overføring av ferie til neste år, og utbetaling av feriepenger for ferie som ikke avvikles i løpet av ferieåret. 

Blankt avvist av departementet

I sitt svar skriver Arbeids- og sosialdepartementet at de gjeldende bestemmelsene i ferieloven gir tilstrekkelig adgang til å gjøre tilpasningene arbeidsgiverne etterspør. Departementet mener også at pålagt overføring av ferie og utbetaling av feriepenger for ferie som ikke avvikles samme år strider med EØS-avtalen.

LES MER: Arbeids- og sosialdepartementet vurdering av endringer av ferieloven (PDF, 315KB)

Departementet oppfordrer til bruk av eksisterende regelverk.

–  Situasjonen samfunnet nå står i er ekstraordinær og kan stille virksomhetene overfor utfordringer også når det gjelder normal ferieavvikling. Departementet viser til at ferieloven har et betydelig handlingsrom og vil derfor oppfordre partene til gjennom dialog søke å ivareta de behovene dagens ekstraordinære situasjon medfører i forbindelse med avvikling av årets ferie innenfor rammene av gjeldende lov, skriver departementet i brevet.