Forbundsledelsen

FO tror på et samfunn hvor alle har lik mulighet til å delta. Det samfunnet er du med på å bygge, hver gang du går på jobb. Vi vet at det ikke kommer av seg selv. Vi vet hvor krevende det kan være. Nettopp fordi alle FOs medlemmer og tillitsvalgte kjemper den samme kampen som deg.

Som FO-medlem står du ikke alene. Du står sammen med over 33 000 andre sosialarbeidere og har over 1 200 tillitsvalgte i ryggen. Vi stiller opp for deg, slik du stiller opp for andre.

Ikke stå utenfor, bli med i Fellesorganisasjonen

Som medlem får du hjelp av din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din, Vestland FO. Du kan også bli med i gruppen til FO-klubben i Bergen kommune.

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.