Forbundsledelsen
SOSIALARBEIDERE: Hele FOs forbundsledelse har lik eller lignende profesjonsutdanning som deg. Fra venstre: Marit Selfors Isaksen (vernepleier), Hanne Glemmestad (sosionom), Mimmi Kvisvik (sosionom), Marianne Solberg (vernepleier) og Ole Henrik Kråkenes (barnevernspedagog)

FO tror på et samfunn hvor alle har lik mulighet til å delta. Det samfunnet er du med på å bygge, hver gang du går på jobb. Vi vet at det ikke kommer av seg selv. Vi vet hvor krevende det kan være. Nettopp fordi alle FOs medlemmer og tillitsvalgte kjemper den samme kampen som deg.

Vi er et profesjonsforbund for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter. Er du student blir du automatisk medlem av FO-Studentene.

Som medlem i FO står du aldri alene. Du står sammen med nærmere 35 000 andre sosialarbeidere og har over 1 200 tillitsvalgte i ryggen. Vi stiller opp for deg, slik du stiller opp for andre.

Ikke stå utenfor, bli med i Fellesorganisasjonen

Som medlem får du hjelp av din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din.

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.