Mimmi Kvisvik og Iris Jansdottir Nordberg
FORSKJELLSBEHANDLING: FO-leder Mimmi Kvisvik og FO-Studentens leder Iris Jansdottir Nordberg, mener det er grovt usolidarisk om dagens studenter må låne seg ut krisa.

Det er knyttet forventning til regjeringens tredje krisepakke og forslaget om å sikre inntektsgrunnlaget til studentene. Tirsdag vedtar trolig Stortinget forslaget om at studenter må ta opp ekstra lån for å dekke tapt inntekt.

– Dette er for dårlig fra regjeringen og Stortingsflertallet følger opp. Det er forbausende at de ikke strekker seg lenger når det kommer til studentens økonomiske situasjon. Løsningen er ikke å dytte studentene utfor gjeldsstupet, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun får også støtte fra Iris Jansdottir Nordberg, leder av FO-Studentene.

– 7 av 10 studenter har vanligvis arbeidsinntekt ved siden av studiene, sier hun. Nå presser regjeringen dem inn i situasjon der lån er eneste utvei, en løsning som er helt ulik den som andre arbeidstakere og næringsliv får i Norge som har adgang til dagpenger. De rekker ut hånden til bedriftene, og det er vel og bra, men slår hånden av oss studenter, sier hun.

Forslår økt stipend

Nav behandler allerede 300 000 søknader om dagpenger. Over 200 000 studenter oppgir at de er avhengig av ekstra inntekt ved siden Lånekassens ordinære utbetalinger. For å ikke overbelaste Nav-systemet forslår FO at studentene får økt stipendutbetaling av Lånekassen.

– Stortinget må våkne. Arbeidsplassene våre er stengt og sommerjobbene er forduftet. Mange av oss er arbeidstakere ved siden av studiene og mister inntekten vår. Hvis ikke vi skal kunne motta dagpenger gjennom Nav må regjeringen øke stipendet gjennom Lånekassen, konstaterer Nordberg.

FO frykter at forslaget kan gi langsiktige konsekvenser dersom samfunnskrisen blir langvarig.

– Dagens forslag om å be studentene ta opp mer lån for å overleve, er grovt usolidarisk. Studenter betaler skatt som andre arbeidstakere og burde ha de samme rettighetene som andre arbeidstakere. Det er forståelig at disse rettighetene sikres gjennom Lånekassen, men ikke som lån, men stipend. Vi kan ikke ha en hel generasjon som vokser opp med korona-gjeld, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: Krisepakken – en krise for studentene

LES MER: Hva betyr koronautbruddet for deg som student?