Økt inntektsgrense for studenter i helseberedskapen
FORNØYD: FO-Studentenes leder Iris Jansdottir Nordberg mener det er bra at studentene kan bidra uten å straffes øknomisk

Kunnskapsdepartemenetet melder at studenter som bidrar i helse- og omsorgssektoren under koronakrisen får et midlertidig fritak for inntektsgrensen. Vanligvis er det et tak hos Lånekassen på 190 000 kr før stipendandelen reduseres. 

– Koronakrisen har ført til et press på hele helse- og omsorgssektoren. Vi mener det er urimelig hvis de som stiller opp skal få et økonomisk tap på det. Derfor gjør vi denne endringen slik at studentene som bidrar slipper å bekymre seg over å jobbe for mye til at de får beholde stipendet sitt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

LES MER: Studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren vil beholde stipendet selv om de tjener for mye

Gjelder FO-Studentene

Studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren står øverst på listen over hvem som får fritak fra inntektsgrensen. Uavhengig av hva de studererer. Dette gjelder i stor grad FO-Studentene.

– Jeg tenker det er fint at studentene kan bidra i denne krisen. Det skal ikke være en ulempe å bidra! Vi er mange studenter med helse- og sosialfaglig kompetanse som kan være en enorm ressurs i helseberedskapen. Det er bra at vi ikke skal straffes økonomisk fordi vi tar i et ekstra tak, sier Iris Jansdottir Nordberg, leder av FO-Studentene.

Politistudenter som arbeider eller melder seg til beredskapsarbeidet og studenter som blir beordret til tjeneste gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret får det samme unntaket fra inntektsgrensen. Det samme gjør studenter med barn dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

LES MER: Informasjon fra Lånekassen til studenter som bidrar i forbindelse med koronautbruddet

Fritaket gjelder frem til 31. august.