Kompensasjon for ansatte i Oslo kommune

27. Mars ble FO og Fagforbundet enige med Oslo kommune om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien. 1. april ble partene enige om kompensasjon.   

LES MER: Avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronakrisen  

– Våre medlemmer gjør en kjempeinnsats og strekker seg langt for å tilby gode tjenester og det er rimelig at de skal få kompensasjonen for det, sier FO Oslo-leder Hanne Groseth.  

Enighet om to avtaler  

Oslo kommune på den ene siden med FO og Fagforbundet på den andre siden har inngått to avtaler om økonomisk kompensasjon for utvidede arbeidstider.  

Den ene er en overordnet avtale om økonomisk kompensasjon der det er inngått avtale om unntak etter arbeidsmiljølovens paragraf 10-12 (4) om lengre vakter.  Ved skriftlig samtykke kan den ansatte nå jobbe vakter inntil 16 og 73 timer.  

Vanlig arbeidstid per uke er 35,5 timer. Dersom du i perioden avtalen gjelder får en gjennomsnittlig arbeidstid per uke som er høyere enn dette, vil du i tillegg til ordinær lønn ha krav på en økonomisk kompensasjon.

Den andre avtalen gjelder arbeidstakere som vanligvis jobber søndager og helligdager. De har normalt rett til fri første påfølgende søndag eller helligdag. Nå kan arbeidsgiver pålegge deg å jobbe også første påfølgende helligdag, for eksempel to søndager på rad. Dette kompenseres nå med én ekstra ordinær dagslønn. 

Dette har du krav på  

Ved lengre arbeidstid etter paragraf 10-12 (4):  

  • Inntil 40 timer - kr. 17.000 per år 
  • F.o.m. 40 timer inntil 44 timer - kr. 24.000 per år  
  • F.o.m. 44 timer inntil 48 timer - kr. 31.734 per år  

Det vil si at dersom unntakstilstanden og avtalen for eksempel varer i seks måneder vil man motta halvparten av tillegget ovenfor.

Eksempelvis vil du med en turnusstilling med normalarbeidstid på 35,5 timer i uken og en månedslønn på kr. 40.000, motta kr. 10.000 ekstra dersom du jobber 42 timer i uken i fem måneder på grunn av koronasituasjonen.

Avtalen varer så lenge den ekstraordinære situasjonen krever det, og senest til 31. august 2020.  

LES MER: Kompensasjon for unntak av AML § 10-12 (4)  (PDF, 131KB)

 

Ved bortfall av fridag etter paragraf 10-8 (4):  

  • Én ordinær dagslønn i tilknytning til arbeid på ekstra helge- og høytidsdag.  
  • I tillegg til kompensasjonen utbetales ordinær lønn, samt tillegg for faktisk utført arbeid.   

LES MER: Kompesasjon for unntak av AML § 10-8 (4)  (PDF, 55KB)

 

For informasjon vedrørende avtalene kontakt FO Oslo