BARNEVERNSDEBATT: Den store barnevernsdebatten har blitt et fast arrangement under Arendalsuka. Her er forbundslederen avbildet fra en barnevernsdebatt i 2022
DEBATT: Den store barnevernsdebatten har blitt et fast arrangement under Arendalsuka. Her er forbundslederen avbildet fra en barnevernsdebatt i 2022

14. til 18. august er hele det politiske Norge samlet i Arendal. Arendalsuka er landets største politiske festival, og som fagforeningen for sosialarbeidere er FO tilstede for å løfte medlemmenes viktigste saker.

Følg FO gjennom uka på Facebook, Instragram og Twitter.

Årets lokalvalg er naturligvis tema for mange av arrangementene i Arendal. Politikerne bestemmer arbeidsvilkår for FOs medlemmer, hvordan velferdsstaten ser ut og hvor god hjelp vi kan gi til dem som trenger det. FO vil bruke Arendalsuka til å komme i kontakt med nåværende og kommende arbeidsgivere for mange av våre medlemmer.

FOs arrangement i Arendal

I flere år har FO deltatt på Arendalsuka for å sette sosialpolitikken på dagsorden, avdekket det store kompetansebehovet i velferdstjenestene og bidratt med løsninger på vår tids største utfordringer. Dette vil vi fortsette med, også i år.

Kommune- og fylkestingsvalget 2023

Fordi FO er fagforeningen for sosialarbeidere, er vi til sammen den fremste sosialpolitiske eksperten i Norge. Vi har et ansvar for å bruke denne posisjonen til å stå opp for tryggheten til dem som er avhengige av, og som jobber i, velferdsstaten.

Les om FOs valgkampsaker

FO deltar på Arendalsuka for å løfte sakene som er viktigst for våre medlemmer. Det er slik vi har satt saker som arbeidslinja, vernepleiermangel og kompetansebehov i barnevernet på dagsorden.

Her er noen av FOs arrangementer:

I tillegg deltar FO på en rekke møter arrangert av andre.

Sjekk ut alle FOs arrangementer under Arendalsuka

Trykk på knappen over for å se hele FOs program og lese mer om arrangementene våre.

Se tidligere aktiviteter under Arendalsuka
2022: Slik markerte FO seg på Arendalsuka
2021: Se hva FO gjorde i Arendal