Last ned høringssvaret her. (PDF, 93KB)

FO støtter i hovedsak forslag til endringer. Men vi mener vernepleier også må nevnes som helsepersonell som kan administrere vaksinasjon. I høringsnotatet, kapittel 3, står det blant annet om rett til å ordinere og administrere vaksiner at: «Oppgaven med å administrere vaksinen kan delegeres til annet helsepersonell. Alle sykepleiere har i kraft av sin utdannelse kompetanse til å injisere vaksiner intramuskulært og subkutant og observere den nyvaksinerte personen. Ansvarlig helsepersonell må sikre at vaksinatøren har nødvendige ferdigheter og kunnskap om vaksiner og vaksinasjon».

Vernepleiere er autorisert helsepersonell og kan utføre samme oppgaver som sykepleiere knyttet til håndtering/administrering av medikamenter og behandling i form av for eksempel medisinering per os, subkutane eller intramuskulære injeksjoner, forutsatt opplæring og vurdering av forsvarlighet (jf. hpl). Vi mener derfor også vernepleiere kan være viktig bidrag og brukes til å utføre vaksinering mht.Covid-19. I høringsnotatet beskrives det blant annet at for utsatte pasienter som får tjenester i eget hjem vil det ofte ikke være hensiktsmessig at de må oppsøke et fastlegekontor eller annet vaksinasjonssted. Vernepleiere jobber ofte med personer med nedsatt funksjonsevne, både kognitivt og fysisk, som får tjenester i eget hjem. Mange av de vil ha nytte av å bli vaksinert annet sted enn på fastlegekontor eller annet vaksinasjonssted. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig for brukeren at det er kjent personell som setter vaksinen.      

FO mener vernepleier bør nevnes sammen med sykepleier i hjemmetjenesten, jf. § 6a, andre ledd hvor det heter: «……tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med sykepleiere i hjemmetjenesten om vaksinering av egne listeinnbyggere.»

FO fikk gjennomslag for innspillet sitt - LES nyhetssaken her.