Koronakrisen: Dette har FO jobbet for


FO har jobbet aktivt fra hjemmekontor under koronakrisen med en lang rekke saker. Du finner alt vi har jobbet med på fo.no/korona. Her er et lite utvalg:

1. Informasjon

Allerede onsdag 11. mars opprettet FO en egen informasjonsside om koronasituasjonen på sine nettsider. På fo.no/korona har vi samlet relevant informasjon for medlemmer og tillitsvalgte. Der ligger det blant annet:

  • avtaler om arbeidstid m.m.for de ulike tariffområdene
  • hva vi har jobbet for politisk
  • informasjon om økonomisk bistand i krisetid
  • hjelp til arbeidsrettslige spørsmål
  • aktuelle lenker til andre viktige ressurser.

Les mer på fo.no/korona.
 

2. Egen hjelpelinje om korona

Da omfanget at koronakrisen ble tydelig, avlyste FO alle sine arrangementer, og opprettet en egen hjelpelinje for medlemmer og tillitsvalgte. Siden 10. mars har to dyktige jurister svart på koronarelaterte spørsmål fra hele landet. Siden da ha flere hundre FO-medlemmer fått hjelp. Har du spørsmål om din situasjon, kan du også kontakte oss.

Slik kontakter du FO om korona.
 

3. Viktige avtaler om arbeidstid i alle sektorer

I krisetid endrer arbeidssituasjonen seg for mange. Hovedsammenslutningene og arbeidsgiverorganisasjonene har derfor i tur og orden kommet til enighet om avtaler som kan møte koronakrisen. I disse forhandlingene ha vi gjort vårt ytterste for å sikre best mulig vilkår for våre medlemmer.

På vår koronaside finner du alle avtalene som er inngått etter hvilket tariffområde og sektor du tilhører.

Se alle avtalene her.
 

Dagavisen

4. Å definere ansatte i barnevern og Nav som samfunnskritisk personell

Da Norge nærmest ble stengt torsdag 16. mars, måtte de fleste være hjemme med barna sine ved siden av jobb.  Regjeringen åpnet for at ansatte med samfunnskritiske oppgaver skulle få dagtilbud for sine barn, slik at de kan gå på jobb som normalt. FO presset på for at også ansatte i barnevern og Nav skulle blir definert som samfunnskritisk funksjon, og gikk blant annet ut i Dagsavisen sammen med Fagforbundet.

Både ansatte i Nav og barnevern er nå definert som samfunnskritisk personell, blant annet etter påtrykk fra FO:

Les mer: Nav-ansatte er samfunnskritisk personell

Les mer: Barnevernsansatte er kritisk personell

Se hele listen fra regjeringen: Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

I tillegg ga FO allerede 13. mars Helsedirektoratet anbefaling om å ha særskilt oppmerksomhet på utsatte grupper i koronapandemien. Vi ba Helsedirektoratet prioritere helse- og omsorgstjenester rettet mot utviklingshemmede og andre sårbare grupper.
 

5. Å bedre studentenes økonomisk situasjon

FO har sammen med LO jobbet for at studentene også skal bli ivaretatt økonomisk når de permitteres fra jobb. Regjeringen foreslo en lånepakke som blant andre ble avvist av FO-Studentene. FO mener regjeringens siste forslag, hvor deler av lånet er omgjort til stipend, er bedre enn utgangpunktet. Likevel er det usolidarisk og urettferdig at studentene skal komme forgjeldet ut av krisen sammenlignet med andre grupper i samfunnet.

Les mer om dette og hva FO har gjort: Hva betyr koronautbruddet for deg som student?
 

6. At tilbud innenfor rus og psykisk helsevern fortsatt skal være åpent

Helsedirektoratet foreslo full stans av innleggelser og dagbehandling innen psykisk helse og rus. Etter innspill fra brukerorganisasjoner og FO har de snudd. Nå skal det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. 

Les saken her: Fortsatt åpne rus- og psykisk helsevernstilbud


7. At skoler og barnehager skal holdes åpne i påsken

Sammen med en rekke andre aktører har FO gått sammen om en felles oppfordring til barnehage- og skoleeiere. I en felleserklæring ber FO om at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner har et tilbud i påsken også på helligdagene. Vi tar også til orde for at sårbare barn skal ha et tilbud i påsken.

Les hele saken her: FO mener: Barnehager og skoler bør være åpne i påsken.