Søk

Du er her:

Vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere.

Vernepleieren er en viktig yrkesgruppe i tjenestene til mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser. De er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/ eller sosiale funksjonsvansker.

Vernepleieren tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonsvikt og fremme økt livskvalitet.

Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren. Vernepleiere er autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

 

 • ACT- og FACT-team

  29.06.2015

  ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en videreutvikling av ACT-modellen.

 • Får behandling på SATS og kafé

  29.06.2015

  Kornelius Wesøe er alvorlig psykisk syk. Likevel bor han hjemme og ikke på institusjon. Et nytt behandlingsopplegg gjør det mulig for han å leve et så normalt liv som mulig selv med sykdommen.

 • Gutt (14) har byttet skole åtte ganger: - Inkluder gutten i hjørnet!

  26.06.2015

  Jeg har opplevd hvor lite inkluderende folk kan være når man er annerledes.

 • Regjeringen åpner for diskriminering av utviklingshemmede

  26.06.2015

  Regjeringen foreslår i forbindelse med kommunereformen å utrede om ansvaret for arbeid til utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt jobb, skal flyttes fra stat til kommune.

 • Beroligende holder ikke

  24.06.2015

  Far er redd for en utvikling der piller erstatter aktiviteter: John Wiggo Tønnesen frykter at beroligende medisin vil bli brukt som erstatning for aktiviteter for psykisk utviklingshemmede i Moss.

 • La Solgrenda leve

  24.06.2015

  I forbindelse med at det mandag 22.06 blir fremmet sak om omsorgsboliger for unge med utviklingshemming ønsker jeg, som mor til en ung utviklingshemmet og deltaker i «Solgrenda» gruppen, å få lov til å si litt om saken.

 • En artikkelsamling av vernepleiere

  23.06.2015

  Her kan du laste ned artikkelsamlingen som ble lansert på FOs 6. kongress i mars. Den er skrevet om og av vernepleiere og heter "Litt klokere med profesjonelt blikk; perspektiver på vernepleiefag i utvikling".

 • Kulturminister Thorhild Widvey besøkte Trastad Samlinger

  09.06.2015

  Kulturminister fikk vite at Sør-Troms Museum avdeling Trastad Samlinger består av autentisk bo og leveavdeling fra sentralinstitusjonen for psykisk utviklingshemmedes tid og Galleri og museum for Outsiders Art.

 • Maktbruken har økt

  08.06.2015

  Tvang og maktbruk overfor utviklingshemmede har økt, det skyldes ikke kun bedre registrering, sier leder Jens Petter Gitlesen i NFU.

 • Tvangsbruk som registreres er femdoblet på 15 år

  08.06.2015

  Vernepleier Bernt Tore Lunden: – Det er et sunnhetstegn. Vi har gjort kvantesprang siden 1990-tallet.

Viser fra 81 til 90 av totalt 233 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning