Dark Overlay
FO Vestland

FO Vestland

FO Vestland har ca. 4550 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Vestlands hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).