FO

 Å ha trygghet for jobb, bolig og helse, og hjelp når du trenger det, skaper tillit. FOs medlemmer jobber daglig i førstelinjen av velferdsstaten. De er blant de første som ser hvordan sosialpolitikken fungerer i praksis, og hvordan rett hjelp til rett tid påvirker tilliten til velferdsstaten. Pandemien og den påfølgende økonomiske krisen har avslørt alvorlige tilfeller av mennesker som faller mellom sprekkene i systemet.

I FOs egen rapport om håndteringen av koronapandemien dokumenterer forbundet hvordan de sosiale dimensjonene ikke blir ivaretatt godt nok politisk under kriser.

LES RAPPORTEN: Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger (PDF, 1MB)

Mange opplever nå at de ikke kan leve av sosialhjelpen alene, barn har blitt mistet spesialundervisningen de trenger, og personer med utviklingshemming har langt dårligere rettssikkerhet enn resten av befolkningen. 

Det er en politisk oppgave å tette disse hullene og bygge en sterkere velferdsstat.

Det er én fellesnevner for alle som opplever disse problemene; de bor alle i en kommune. I det kommende kommune- og fylktestingsvalget går FOs medlemmer til valgurnene for å stemme på sine fremtidige arbeidsgivere.

Politikerne bestemmer arbeidsvilkårene for medlemmene våre, hvordan velferdsstaten ser ut og hvor godt den fungerer. Derfor oppfordrer FO velgerne til å stemme på kandidater som vil investere i sosialpolitikken og fylle hullene i vårt felles velferdssystem.

FO har formulert tre konkrete krav til politikerne i årets valg.

For det første krever vi en økning i satsene for sosialhjelp, slik at de blir på et nivå som faktisk er mulig å leve av. Nav-kontorene må også utvide åpningstidene for å sikre at folk kan få den hjelpen de trenger, selv om de ikke behersker digitale verktøy. FO har tidligere gitt ut en rapport om behovet for en helhetlig gjennomgang av Nav.

SE RAPPORTEN: Helhetlig gjennomgang av Nav (PDF, 332KB)
LES OGSÅ: – Nå ser vi virkelig behovet for en ny sosialpolitikk

For det andre mener FO at medlemmene våre trenger flere kolleger for å kunne tilby gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne. Det er behov for flere vernepleiere for å gi et faglig forsvarlig tilbud til personer med utviklingshemming og redusere bruken av tvang.

LES MER: Norge mangler over 20 000 vernepleiere

I skolen vil flere miljøterapeuter kunne jobbe med skolemiljøet, slik at lærere kan bruke mer tid på undervisning. Investeringer i forebygging vil på sikt spare samfunnet for utgifter knyttet til å løse sosiale problemer som allerede har oppstått. I 2019 ga FO ut en rapport om hvordan sosialarbeidere bidrar til et godt psykososialt miljø på skolen.

LES MER: Sosialfaglig kompetanse i skolen (PDF, 6MB)

For det tredje krever FO at det investeres mer i barnevernet for å sikre trygghet for alle barn i lokalmiljøet. Det er nødvendig med økt finansiering og politisk handling for å møte behovet for økt kompetanse. Allerede i 2015 ga FO og Fagforbundet ut en felles brosjyre om viktigheten av nok ansatte i barnevernet. De senere årene har behovet bare blitt større.

SE BROSJYREN: Bemanningsnorm i barnevernet (PDF, 1MB)

En aktiv sosialpolitikk er avgjørende for å hindre utenforskap og fange opp de som er i ferd med å falle utenfor samfunnet. Dette utgjør vår beredskap, og alle politikere som stiller til valg må kunne svare på hva de vil gjøre for å gjenreise sosialpolitikken og tette hullene i velferdstilbudet i sin kommune og fylkeskommune.

FOs saker i valgkampen

FO lover å stå opp for tryggheten til alle som er avhengige av velferdsstaten og de som jobber innenfor den. Nå er det opp til politikerne som stiller til valg å vise at de kan love det samme.