Christine Fredriksen
VALGET: FO er alltid aktive i valgkampen, for å kjempe frem medlemmenes politiske saker.

I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg har LO spurt medlemmene hva som er viktigst for dem. Mange FO-medlemmer har svar på undersøkelsen. Deres meninger er viktige, fordi de fleste av FOs medlemmer jobber i offentlig sektor.

Undersøkelsen spør hvilke tre forhold som er viktigst innenfor to kategoerier; arbeid og velferd. Under ser du de tre viktigste sakene under hver av dem.

Arbeidslivssakene som er viktigst for FOs medlemmer

Kommunevalget er spesielt viktig for FOs nærmere 20 000 yrkesaktive medlemmer i kommunal sektor. Når de går til valgurnene 11. september, stemmer de over sine fremtidige arbeidsgivere. Forundsleder Mimmi Kvisvik mener at ansatte må selv være trygge på jobb, for å være i stand til å trygge andre.

– Politikk avgjør hvordan velferdsstaten ser ut, hvem som får hjelp og hvor god tid vi har til å gjøre jobben. Vi må stå opp for dem som står opp for andre, sier Kvisvik. 

Medlemmenes tre viktigste arbeidslivssaker:

  1. Alle som jobber i kommunen er viktige og fortjener lønnsvekst, ikke bare de gruppene det er størst konkurranse om. (46 prosent)
  2. Det må bli flere faste, hele stillinger i kommunen. (46 prosent)
  3. Kommunene må ansette flere medarbeidere fremfor å leie inn folk fra vikar- og bemanningsbyråer. (39 prosent)

SE ALLE SVARENE: FO-medlemmenes viktigste saker i kommune- og fylkestingsvalget

– I tillegg har mange FOere, hele 38 prosent, svart at kommunene må ansette flere medarbeidere med riktig utdanning i helse, velferd og undervisning. Gode tjenester betyr at vi trenger rett kompetanse på rett plass, sier Kvisvik.

Velferdssakene som er viktigst for FOs medlemmer

FOs medlemmer utgjør hjertet i velferdsstaten, og jobber ofte tettest på i tjenester som bistår personer i sårbare livssituasjoner. Derfor er det ikke overraskende at barn, unge, og eldreomsorg toppet listen over medlemmenes viktigste saker.

Mimmi Kvisvik

– Det er ikke overraskende når vi har lagt bak oss to år med pandemi som gikk hardt ut over sårbare grupper. Flere unge sliter med psykiske lidelser, og Elevundersøkelsen avdekket økt mobbing på alle skoletrinn. Vi trenger mer forebygging. Det er et av FOs hovedkrav i valgkampen, sier Kvisvik. 

Medlemmenes tre viktiste velferdssaker:

  1. Det må jobbes bedre for å forebygge sosiale problemer, skolevegring og psykiske problemer blant unge. (62 prosent)
  2. Eldres behov må stå i sentrum. Ansatte må få tid og muligheter til god eldreomsorg. (45 prosent)
  3. Barn og unge må få mulighet til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. (34 prosent)

Undersøkelsen kan også brytes ned etter valgkrets, slik at man kan se hvilke saker som er viktigst for medlemmene i ditt fylke.

SJEKK DITT FYLKE: Hva er viktigst for FOs medlemmer lokalt?

Sosialarbeider, men enda ikke medlem av FO?

Bli med i fellesskapet!

Hva prioriterer FO i årets lokalvalg?

FO er partiuavhengig, men ikke politisk nøytrale. Forbundet er den største fagforeningen for sosialarbeidere og samarbeider med dem som ønsker det beste for medlemmene våre.

LES MER: Dette er viktig for FO i årets kommune- og fylkestingsvalg

– Vi lever hele livet vårt i en kommune, og de siste årene har vi sett hvor viktige de kommunale hjelpetjenestene er for personer i krise. Vi ber politikerne som stiller til valg om å stå opp for trygghet, og medlemmene våre om å bruke stemmeretten sin, sier FO-lederen. 

 

Derfor følger FO opp medlemsdebatten og stiller krav til politikerne som står på valglistene.

 

I år er det særlig fire saker som forbundet prioriterer:

  • Kommunen investerer i barn og unge gjennom å ansette miljøterapeuter i skolen og styrke de oppsøkende tjenestene for barn og unge. 
  • Barnevernet får nok ansatte og ressurser til å gjennomføre barnevernsreformen, og ansatte får innfridd kompetansekravene i tråd med ny barnevernslov.
  • Nav skal være åpent og tilgjengelig, og sosialhjelpssatsene økes så de er mulig å leve av.
  • Kommunen kartlegger kompetansebehovet i tjenestene til personer med utviklingshemming, og lager en strategi for å beholde og rekruttere vernepleiere.

Har du spørsmål om valgkampen, eller ønkser å komme i kontakt med FO i din valgkrets? Snakk med FO-avdelingen i ditt fylke.