Barnevernsarbeidere vet at de har verdens viktigste jobb. De vet at de hver dag går ut å redde verden for enkeltbarn og familier, men arbeidsdagen er krevende. Høyt arbeidspress, mangel på tid og uoverkommelige saksmengder gjør at motivasjonen gravis forsvinner. De blir sliten og begynner å se seg om etter annet arbeid. Konsekvensen er at barna og familiene stadig møter nye saksbehandlere

Vi er stolte av å ha et lovverk som skal beskytte de aller mest sårbare. Et lovverk som setter barns rett til en trygg oppvekst først. Vi er fagforeninga til de barnevernansatte og stolte av jobben våre medlemmer gjør. Samtidig er vi alvorlig bekymra, arbeidspresset er i ferd med å bli for stort. De barnevernsansatte har for mange å følge opp, og må tilby tiltak de mener ikke er tilstrekkelige.

Kjære kommunepolitikere du har ansvar for de ansatte i din kommune. Du har ansvar for barna i din kommune. FO Vestfold oppfordrer deg til å snakke med de barnevernsansatte. Spør hvordan deres arbeidshverdag er. Snakke barn og ungdom som er i kontakt med barnevernet. Får de den hjelpen de trenger?

Vi vet at dere har et stramt budsjett i kommunen, til syvende og sist er barnevern et nasjonalt ansvar. Nå er det opprør blant landets barnevernsarbeidere: De vil å tid til å gjøre jobben, tid til å hjelpe dem som trenger det. Vi trenger flere ansatte i våre barneverntjenester! Kommunepolitiske og andre stå sammen med oss og krever at regjeringen bruker penger på barnevern!

Kjell Ingolf? Erna? Kan dere høre oss? Det handler om det mest dyrebare vi har, barna våre

Av Lise Holm og Vidar Byholt