Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold og Telemark

Faktura: Grenaderveien 4, 3734 Skien

Intirimstyre FO Vestfold og Telemark

Fylkesleder: Oddvar Gran
Telefon: 907 28 177
e-post: oddvar.gran@fo.no

Fylkessekterær: Linda Pettersen
Telefon: 901 70 454
e-post: linda.pettersen@fo.no

Fylkessekterær: Vidar Byholt
Telefon: 452 48 510
e-post: vidar.byholt@fo.no