Seniorutvalget:

Leif Johnsen,     Tlf.: 92021486         Epost: leif449@gmail.com       (Leder)

Torill E. Knapstad                (Telemark)

Catharina Elisabeth Gude   (Telemark)

Turid Hult                              (Vestfold)

Wenche Jakobsen               (Vestfold)

 

-Mandatet for seniorgruppa Vestfold  og Telemark kan lastes ned her (PDF, 71KB).

- Fo's seniorpolitiske plattform lastes ned her.

-Fremtidsfullmakt kan lastes ned her. (DOCX, 18KB)

 

Møteplan 2023:

-Telemark samles 1.onsdag i mnd.

04.01:  Mathuset, Myren, Skien                 Kl 13.00 - 15.00

01.02:  Mathuset, Myren, Skien                  Kl 13.00 - 15.00:   

01.03  Mathuset, Myren, Skien                   Kl 13.00 - 15.00

12.04  Mathuset, Skien                               kl.13.00 - 15.00

03.05  Mathuset, Skien                               kl.13.00 - 15.00

06.06  Sommeravslutning/tur

 

- Vestfold samles 3.tirsdag i mnd

17.01  Stokke bygdetun                     kl. 12.00 - 14.00 :         

14.02  Stokke bygdetun                     kl. 12.00 - 14.00           

21.03 Stokke bygdetun                       kl. 12.00 - 14.00

18.04 Stokke bygdetun                      kl. 12.00 - 14.00

16.05  Sokke bygdetun                     kl.12.00 - 14.00

06.06  Sommeravslutning/tur

 

Leif Johnsen.