Seniorutvalget:

Leif Johnsen  (Leder)
.......................... (Telemark)
.......................... (Telemark)
Turid Hult     (Vestfold)
Wenche Jakobsen    (Vestfold)

 

-Mandatet for seniorgruppa kan lastes ned her (PDF, 71KB).

- Fo's seniorpolitiske plattform lastes ned her.

-Fremtidsfullmakt kan lastes ned her. (DOCX, 18KB)

Vi er i gang. Etter 2 år med møtetørke starter Vestfold opp i mars, Telemark i april. Seniorutvalget håper at vi slipper å utsette flere samlinger, da vi har fått flere tilbakemeldinger om at samlingene våre er savnet. 

Møteplan 2022:

-Telemark samles 1.onsdag i mnd.

04.01:  Mathuset, Myren, Skien                 Kl 13.00 - 15.00

01.02:  Mathuset, Myren, Skien                  Kl 13.00 - 15.00:   

01.03  Mathuset, Myren, Skien                   Kl 13.00 - 15.00

11.04  Mathuset, Skien                               kl.13.00 - 15.00

03.05  Mathuset, Skien                               kl.13.00 - 15.00

06.06  Sommeravslutning/tur

 

- Vestfold samles 3.tirsdag i mnd

17.01  Stokke bygdetun                     kl. 12.00 - 14.00 :         

14.02  Stokke bygdetun                     kl. 12.00 - 14.00           

21.03 Stokke bygdetun                       kl. 12.00 - 14.00

18.04 Stokke bygdetun                      kl. 12.00 - 14.00

16.06  Sokke bygdetun                     kl.12.00 - 14.00

06.06  Sommeravslutning/tur

 

Leif Johnsen.