Seniorutvalget:

Leif Johnsen  (Leder)
Georg Wroldsen (Telemark)
Kristin Reichelt  (Telemark)
Turid Hult     (Vestfold)
Wenche Jakobsen    (Vestfold)

 

På grunn av korona situasjonen er all aktivitet for seniorene i januar - februar - mars 2021 avlyst.   Vi i utvalget beklager sterkt at det er slik, men vi hverken vil eller kan ta noen sjanser med hensyn til oss selv og å bidra til å øke smitterisikoen.

Følg med på denne siden, vi vil legge ut ny informasjon og programmet for 2021.

Leif Johnsen.