Seniorutvalget:

Leif Johnsen  (Leder)
Georg Wroldsen (Telemark)
Kristin Reichelt  (Telemark)
Turid Hult     (Vestfold)
Wenche Jakobsen    (Vestfold)

 

På grunn av korona situasjonen er all aktivitet for seniorene i  mars - april - mai og juni 2021 avlyst.   Vi i utvalget beklager sterkt at det er slik, men vi hverken vil eller kan ta noen sjanser med hensyn til oss selv og å bidra til å øke smitterisikoen.

Om vaksinasjonsprogrammet går som planlagt, satser vi på et fellesmøte for alle 8. juni. Sett derfor av denne dagen. 

Følg med på denne siden, vi vil legge ut ny informasjon og programmet for 2021.

Leif Johnsen.