Seniorutvalget:

Leif Johnsen  (Leder)
Georg Wroldsen (Telemark)
Kristin Reichelt  (Telemark)
Turid Hult     (Vestfold)
Wenche Jakobsen    (Vestfold)

 

Mandatet for seniorgruppa kan lastes ned her (PDF, 71KB).

På grunn av smitte-situasjonen har seniorutvalget bestemt at det ikke blir noen fellesamlinger for seniorer i Vestfold og Telemark hverken  i januar eller februar. Håper vi kommer i gang i mars. 

Vi er fryktelig lei oss for at det ikke lar seg gjøre å komme igang før. Vi vet at mange av dere savner disse samlingene, noe dere gav sterkt uttrykk for på julebordene vi arrangerte før jul. 

Når vi setter igang med samlingene tar vi sikte på at:

-Telemark samles 1.onsdag i mnd.

- Vestfold samles 3.tirsdag i mnd. 

Leif Johnsen.