Utvalgets sammensetning:

 

Oddvar Gran:            Leder:
Grethe Stefanson:     Sekretær:
Georg Wroldsen
Bjørg Skifjeld
Bente Mathisen
Ragnar Sande
Linda Pettersen