- Statutter for tildeling av sosialarbeiderprisen kan lastes ned her. (PDF, 394KB)

- Retningslinjer for tildeling av stipend kan lastes ned her (PDF, 387KB).

- Mandat til tillitsvalgtnettverket kan lastes ned her. (PDF, 122KB)