- Statutter for tildeling av sosialarbeiderprisen kan lastes ned her. (PDF, 394KB)

- Retningslinjer for tildeling av stipend kan lastes ned her (PDF, 387KB).

- Mandat til tillitsvalgtnettverket kan lastes ned her. (PDF, 122KB)

-Mandat for seniorgruppa. Kan lastes ned her. (PDF, 71KB)

-Mandat for kvinnepolitisk utvalg. Kan lastes ned her. (PDF, 377KB)