Valgkomiteens mandat:(nedlastbar versjon) (PDF, 196KB)

Valgkomitee FO Vestfold og Telemark

 

1:Anita Conradsen (V)   98643011           anita.conradsen@gmail.com

2.

3.

Styresammensetning FO Vestfold og Telemark

  • Fylkesleder
  • Nestleder
  • 2 Fylkessekretærer/organisasjonstilllitsvalgte
  • Kasserer
  • Leder for seniorutvalget,
  • 2 student hvor av en med fulle rettigehter og en med tale og forslagsrett
  • Landsstyretrepresentant
  • 1 ungdomsrepresentat som sitter i LOs ungdomsutvalg
  • 2 profesjonsansvarlige fra hver profesjon
   • 2 barnevernspedagoger, 2 sosionomer, 2 vernepleiere

Utvalgsstruktur FO Vestfold og Telemark

 • Profesjonsfaglig utvalg
 • Helse og sosialpolitisk utvalg
  • Ledes av fylkesleder, ingen krav til sammensetning
 • Internasjonalt utvalg
  • Ledes av fylkesleder, ingen krav til sammensetning
 • Seniorutvalg
  • Utvalgets leder sitter i fylkesstyret, utvalget bør bestå av representanter for begge fylker
 • Kontrollkomitè
  • En barnevernspedagog, en sosionom og en vernepleier
 •