Forslag til kandidater rettes til medlemmene i valgkomitéen innen 10.01.2020

(nedlastbar versjon) (PDF, 196KB)

Valgkomiteens mandat

 

 • Valgkomiteene bes om å starte arbeide med kandidater til nytt styre.
 • Valgkomiteen bes om å ta hensyn til geografi og jevn representasjon fra begge fylker.

 

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22.10.19 på Bø hotell.

 

Valgkomitee FO Vestfold og Telemark

 

Navn

Profesjon

Fylkesavdeling

Mail

Telefon

Verv i komiteen

Bjørg Brudvik

Barneverns- pedagog

Telemark

bjbrudvik@gmail.com

91525817

 

Hilde Rolland Sørensen

Barneverns- pedagog

Vestfold

Hilde.Sorensen@horten.kommun e.no

97550441

 

Arne Thomas Klindt

Sosionom

Telemark

klindto@hotmail.com

97058590

 

Monica Holtan

Fjeld

Sosionom

Vestfold

Monica.Fjeld@re.kommune.no

41305009

 

Lene Solgaard

Vernepleier

Telemark

lene.solgaard@porsgrunn.komm une.no

90051394

 

Hilde Helene Fjellanger

Vernepleier

Vestfold

hildehelenefjellanger@gmail.co m

93061403

sekretær

 

Styresammensetning FO Vestfold og Telemark

  • Fylkesleder
  • Nestleder
  • 2 Fylkessekretærer/organisasjonstilllitsvalgte
  • Kasserer
  • Leder for seniorutvalget,
  • 2 student hvor av en med fulle rettigehter og en med tale og forslagsrett
  • Landsstyretrepresentant
  • 1 ungdomsrepresentat som sitter i LOs ungdomsutvalg
  • 2 profesjonsansvarlige fra hver profesjon
   • 2 barnevernspedagoger, 2 sosionomer, 2 vernepleiere

Utvalgsstruktur FO Vestfold og Telemark

 • Profesjonsfaglig utvalg
 • Helse og sosialpolitisk utvalg
  • Ledes av fylkesleder, ingen krav til sammensetning
 • Internasjonalt utvalg
  • Ledes av fylkesleder, ingen krav til sammensetning
 • Seniorutvalg
  • Utvalgets leder sitter i fylkesstyret, utvalget bør bestå av representanter for begge fylker