Kontrollutvalgets sammensetning for perioden 2022 - 2024

Leder:        Olav Borsheim            mail:  Olav.borsheim@online.no,

                                                      tlf.   413 17 089

Medlem:     Kari-Anne Okkerheim    

Medlem:      John Ole  Jørgensen                   

 

Instruks for avdelingenes kontrollkomiteer, kan lastes ned her. (PDF, 279KB)