Kontrollutvalgets sammensetning:

John Ole Jørgensen (sos)        992 90 733   john.ole.jorgensen@sthf.no
Kari-Anne Okkenhaug (bvped) 971 29 786  kok@tonsberg.kommune.no
Cathrine Hobæk (vpl)               959 14 200  cathrinejubskaas@gmail.com