Profesjonsutvalgene for perioden 2022 - 2024


Sosionomene:
                        Jostein Fosse         Mail: gorim1@hotmail.com                            Leder
                             Farshad Mohseni    Mail: farshad.mohseni67@outlook.com  
                         Arne Klindt              Mail: klindto@hotmail.com
 
Vernepleierne:
                        Wenche Kongerød   Mail: wenche.kongerod@gmail.com            Leder
                        Sondre Eriksen        Mail: sondreer@gmail.com
                        Rose Heian              Mail: rose.heian@sandefjord.kommune.no
 
Barnevernpedagogene:
                                                            Mail:                                                     Leder

                      Linn Jeanette Holvik   Mail: linnholvik@hotmail.com                                                                          
                      Sissel Olsen                Mail: sissel.olsen@notodden.kommune.no