Dato: 09.mars 2022

Tid: kl. 10.00 – 17.00

Sted: Park hotell, Sandefjord

 

Nedlastbare dokumenter:

 

Protokoll:  Kan lastes ned her (PDF, 10MB)

 

Saksliste og protokollutkast 2022.  Lastes ned her. (PDF, 526KB)

Sak 3.1. Styrets årsberetning.  Lastes ned her. (PDF, 285KB)

Sak 3.2. Seniorutvalgets årsrapport. Lastes ned her. (PDF, 834KB)

Sak 4.    Regnskap2021 - budsjett 2022.  Lastes ned her. (PDF, 429KB)

              Regnskap 824. Kan lastes ned her. (PDF, 81KB)

              Kontrollkomiteens beretning. Kan lastes ned her. (PDF, 165KB)

Sak 5.2  For mye utbetalt lønn, nestleder. Lastes ned her. (PDF, 431KB)

Sak 5.3   Kvinnepolitisk utvalg.  Lastes ned her. (PDF, 379KB)

Sak 5.4  Frikjøp i klubbene.  Lastes ned her. (PDF, 207KB)

Sak 5.5  Handlingsplan 2022-2024. Lastes ned her. (PDF, 459KB)

Sak 7.    Fastsettels av representantskapets størrelse.  Lastes ned her. (PDF, 598KB)

Sak 8.    Valgkomiteens innstilling. Lastes ned her (PDF, 658KB).

 

Oversikt over verv som skal fylles. Lastes ned her. (PDF, 232KB)

Innkalling til Årsmøtet 2022.   Kan lastes ned her (PDF, 131KB)